Lịch học tháng 6

Thứ Hai

Hoá Chuyên 8.1
18:00 - 20:00
Cô Nguyễn Thị Hồng
Văn Điều Kiện 9.1
18:00 - 20:00
Cô Cao Hải Yến
Anh Nâng Cao 9.1
18:00 - 21:00
Cô Nguyễn Hương Quỳnh Hoa
Toán Bổ Trợ 7.1
18:00 - 21:00
Cô Đoàn Lê Oanh
Cô Đinh Thị Yến
Toán - Tiếng Việt chuyên 4.1
18:00 - 21:00
Cô Đinh Thị Yến (Toán)
Cô Bùi Thị Hoài Thanh (Tiếng Việt)
Toán Nâng Cao 7.1
18:00 - 21:00
Cô Đoàn Lê Oanh
Cô Nguyễn Thị Hồng
Lý Chuyên 9.1
18:00 - 20:00
Cô Phạm Vũ Bích Hằng

Thứ Ba

Anh Điều Kiện 6.1
18:00 - 20:00
Cô Phạm Thị Bích Hồng
Hoá Chuyên 9.1
18:00 - 21:00
Cô Nguyễn Thị Hồng
Sử Chuyên 9.1
18:00 - 20:00
Cô Trịnh Thị Huyền
Toán - Tiếng Việt 4.1
18:00 - 21:00
Cô Hồng Phương (Tiếng Việt)
Cô Đoàn Lê Oanh (Toán)
Toán Nâng cao 6.1
18:00 - 21:00
Cô Phan Yến Lan
Văn điều kiện 8.1
18:00 - 20:00
Cô Hà Thanh Thủy
Toán trắc nghiệm
18:00 - 20:30
Thầy Ngân Văn Kỳ

Thứ Tư

Toán - Tiếng Việt Chuyên 5.2
18:00 - 21:00
Thầy Cao Văn Dũng
Cô Bùi Hoài Thanh
Toán Chuyên 6.1
18:00 - 21:00
Thầy Phạm Đức Hiệp
Thầy Hà Hữu Cao Trình
Anh điều kiện 8.1
18:00 - 20:00
Cô Bùi Ngọc Quyên
Toán chuyên 9.1
18:00 - 21:00
Thầy Phạm Đức Hiệp
Thầy Hà Hữu Cao Trình
Toán - Tiếng Việt Chuyên 5.1
18:00 - 21:00
Thầy Phạm Việt Dũng
Cô Bùi Hoài Thanh
Toán Điều kiện 9.1
18:00 - 21:00
Cô Phan Yến Lan

Thứ Năm

Anh Điều Kiện 7.1
18:00 - 21:05
Cô Phạm Thị Bích Hồng
Văn Điều Kiện 6.1
18:00 - 20:00
Cô Hà Thanh Thuỷ
Toán Bổ Trợ 8.1
18:00 - 21:05
Cô Phạm Thị Linh
Cô Đinh Thị Yến
Anh chuyên 8.1
17:30 - 20:30
Cô Trịnh Lê Hoa
Cô Bùi Ngọc Quyên
Toán Điều Kiện 9.2
18:00 - 20:00
Cô Phạm Thị Linh
Cô Đinh Thị Yến
Lý Chuyên 9.1
18:00 - 20:00
Cô Phạm Vũ Bích Hằng
Anh Chuyên 9.1
17:30 - 20:30
Cô Trịnh Lê Hoa
Cô Bùi Ngọc Quyên

Thứ Sáu

Toán Nâng Cao 9.1
14:00 - 17:00
Cô Nguyễn Thị Hồng
Thầy Phạm Việt Dũng
Anh Điều Kiện 9.1
17:30 - 19:30
Cô Bùi Ngọc Quyên
Sinh Chuyên 9.1
18:00 - 21:00
Cô Nguyễn Thị Mai
Toán Nâng Cao 8.1
18:00 - 21:05
Thầy Phạm Việt Dũng
Cô Nguyễn Thị Hồng
Văn Điều Kiện 7.1
18:00 - 20:00
Cô Hà Thanh Thuỷ
Tiếng Trung 11.1
14:00 - 16:00
Cô Nguyễn Thị Thanh Thuý

Thứ Bảy

Hoá Chuyên 9.2
18:00 - 20:00
Cô Nguyễn Thị Hồng
Lý nâng cao 8.1
18:00 - 21:00
Thầy Đào Xuân Dương
Anh Điều Kiện 9.2
15:00 - 17:00
Cô Bùi Ngọc Quyên
Hóa nâng cao 8.1
14:00 - 16:00
Cô Nguyễn Thị Hồng
Cô Cao Thị Tơ
Anh Điều kiện 9.3
17:30 - 19:30
Cô Bùi Ngọc Quyên
Hoá Nâng cao 9.1
16:30 - 18:30
Cô Cao Thị Tơ

Chủ Nhật

Toán bổ trợ 6.1
14:00 - 17:00
Cô Đinh Thị Yến
Thầy Cai Việt Long
Toán - Tiếng Việt 5.1
14:00 - 17:00
Cô Đinh Yến (Toán)
Cô Hồng Phương (Tiếng Việt)
Lý Chuyên 11.1
8:00 - 11:00
Thầy Đinh Trần Phương
Toán Chuyên 7.1
18:00 - 21:00
Thầy Việt Dũng
Thầy Cao Dũng
Lý Nâng cao 9.1
8:00 - 11:00
Thầy Đào Xuân Dương
Toán Chuyên 9.2
14:00 - 17:00
Thầy Cao Dũng
Thầy Phạm Việt Dũng
Lý Chuyên 8.1
18:00 - 20:00
Cô Phạm Vũ Bích Hằng
Toán Chuyên 8.1
18:00 - 21:00
Thầy Việt Dũng
Thầy Cao Dũng